Се одржа втората јавна дебата за Законот за Централниот регистар на население

Скопје, 29 август 2022

Денеска, во просториите на Клуб на пратеници, во кои реферираше министерот Адмирим Алити,  се одржа втората дебата која има за цел прелиминарна консултација со  засегнатите страни во врска со законот за Централниот регистар на население, на која се разговараше за можните измени од правен аспект кои ќе донесат подобрување и најдобро функционирање на овој систем.

Преку овој систем граѓаните се информираат за податоците што ги имаат во институциите, кој пристапил до нив, кога и врз основа на кои законски прописи.
Вреди да се нагласи дека развојот на систем за Централен регистар на население останува една од клучните активности на МИОА, која е вклучена во Стратегијата за реформи на јавната администрација 2018-2022 година, во обид да се зголеми ефикасноста на јавниот администрација.
Нагласувајќи дека ваквите дебати се во интерес за преземање прогресивни чекори, министерот Алити им се заблагодари на сите учесници кои придонесоа со своите идеи и ставови во оваа насока.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони