Алити-Глигоров: Да го унапредуваме процесот на регрутирање на администрацијата

Скопје, 25 август 2022

Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА), Адмирим Алити, денеска се сретна со директорот на Агенцијата за администрација, Спасе Глигоров. 

Алити и Глигоров разговара за изнаоѓање начини за унапредување и развој на процесот на регрутирање на администрацијата.
Целиот овој процес мора да ги исполнува европските стандарди за професионална, ефикасна, ефективна и неполитизирана администрација.
Странките се договорија повторно да се сретнат во иднина и да работат заедно за да ги постигнат целите за попрофесионална администрација.

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони