Работен состанок во областа на сајбер безбедноста

Скопје, 25 август 2022

Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА), Адмирим Алити заедно со вицепремиерката Славица Грковкса, како и претставници на УСАИД и Академијата за е-Влада, одржаа работен состанок за тековните активности во областа на сајбер безбедноста.

На оваа средба се разговараше за активностите во насока на подобрување на информациската инфраструктура, беше презентирана анализата на актуелните модели за безбедно владеење, а беше нагласена потребата од проширување на опсегот со цел да се опфатат повеќе сектори.
Исто така, се разговараше и за важноста и напорите во изготвувањето на стратегијата и законот за сајбер безбедност, а странките се договорија дека ваквите средби ќе бидат традиција и во иднина.

 

 

 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони