Министерот Алити во Тетово ја посетуваше канцеларијата „Една точка за услуги“
Тетово, 3 август 2022
 
Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА), Адмирим Алити, денеска ја посетуваше канцеларијата „Една точка за услуги“ во Тетово, каде што одблиску да имаше можност да го види функционирањето на оваа канцеларија.
 
 
„Една точка за услуги“ останува еден од најкорисните проекти на МИОА, бидејќи е мост меѓу граѓаните и институциите.
 
Оваа канцеларија преплетува голем број услуги и информации од различни институции, што овозможува поедноставно адресирање на барањата, заштедува време и го олеснува животот на граѓаните, но истовремено ја зголемува ефикасноста и ефективноста во работата на администрацијата.”, изјавува министерот Алити и на крај посочи:
 
“ Посакувајќи добра работа на оваа канцеларија нашите напори мора да продолжат да го зголемуваме бројот на услуги што им се нудат на граѓаните “.
 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони