Министерот Алити присуствуваше на петтиот состанок на Управниот комитет на проектот ИПА 2017: Зајакнување на е-Влада!

Скопје, 20 јули 2022
 
На петтиот состанок на Управниот комитет на проектот ИПА 2017: Зајакнување на е-Влада, министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити ги поздрави присутните, честитајќи им за досегашната успешна работа со која се развиени околу 135 електронски услуги.
 
Притоа, истакна дека дигитализацијата на услугите, со цел да се олесни и подобри животот на граѓаните и бизнисите, е наша заложба како МИОА и на Владата на Република Северна Македонија.


Во таа смисла, министерот Алити потенцираше дека значајно е и проширувањето на опсегот на нови иновативни услуги и развојот на Регистарот на овластувања, со кој ќе може да се издаваат овластувања за услуги на трети лица.
 
Министерот повика за максимални напори и овој проект да биде висок приоритет, за да може успешно да се реализира.
 
 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони