Работен состанок со USAID-CIDR 

Скопје, 13 јули 2022

Денеска министерот Алити оствари работен состанок со експертите и тимот на USAID-CIDR  кои веќе со месеци работат со CICWG – работната група за оформување и зајакнување на капацитетот на критичната инфраструктура на Република Северна Македонија.

Министерот им се заблагодари на УСАИД за досегашната работа и постојната поддршка во оваа област, при што увери дека МИОА ја изразува својата подготвеност секоја страна во рамките на своите законски овластувања и надлежности, меѓу себе и во односот со останати надлежни институции да покаже заложба и да придонесе за поголем степен на унапредувањето на сајбер безбедноста на национално ниво преку зајакнување на капацитетите и развој на решенија за справување со сајбер закани, сајбер одбрана односно обезбедување на сигурен сајбер простор.

Меѓу другото, министерот Алити се согласи со предлозите кои како надградба на досегашниот успех на CICWG, опфаќаат и институционализација на работната група (CICWG) преку кое се очекува таа да добие сигурен мандат преку отпочнување дискусии со клучните засегнати страни за начинот на кој работната група би можела да се институционализира во рамките на Владата со прифаќање на моделот на 8 +1 сектори на критична инфраструктура,  кој треба и дополнително да се договори со носителите на секторите и регулаторите.
 

 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони