Алити: Размислуваме за еден модел за континуирана поддршка на печатените медиуми
Скопје, 24 јуни 2022 г.
 
Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА), Адмирим Алити, денеска присуствуваше во јавната дебата за печатените медиуми, организирано од Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација и Асоцијацијата за заштита на националните печатени медиуми (АЗНПМ).
 
 
“ Во врска со ова, подемот на новите технологии ја смени и реалноста на медиумскиот простор, што се одрази врз квалитетот на информирање и особено врз финансиската одржливост на печатените медиуми. Токму поради ова, како што подвлече, Владата на Република Северна Македонија од 2018 година, преку годишни програми обезбедува финансиска поддршка за печатените медиуми, а веќе размислува и за модел за континуирана системска поддршка.”, рече министерот Алити и додаде :
Во едно демократско општество граѓаните треба да придонесуваат во процесите кои што нив ги засегнат.
 
 
Слободата на говорот е основа за развивање на демократијата.
 
Слободните и независните медиуми овозможуваат следењето на политичките и јавните политики, даваат коментари и мислења, придонесуваат кон воспоставувањето на политичката агенда и формирањето на јавното мислење.
 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони