Алити-Рендевска: Денешниот договор е конкретен чекор до процесите на дигитализација
Скопје, 23.06.2022 г.
 
Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА), Адмирим Алити, денеска потпиша договор со директорката на Инспекцискиот Совет, Даниела Рендевска за давање на користење без надоместок на Софтверска програма за автоматизација на инспекциската постапка и инспекциското работење, кој вклучува :
- техничка документација за развиено софтверско решение,
- техничка подготовка за развиено софтверско решение за поврзување и размена на податоци со другите институции преку платформата за интероперабилност,
- изворен код за софтверско решение,
- тренинг материјали за корисници за софтверско решение,
- тренинг материјали за администратори на софтверското решение.
 
 
На ваков начин се олеснуваат процедурите и работата на Инспекцискиот Совет и се реализира едeн од нашите приоритети како Министерство за информатичко општество и администрација што се поврзува со процесите на дигитализација на државните институции.
 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони