Алити: Градиме план и стратегија за подобрување на условите за враќање на квалитетните кадри во земјава

Скопје, 22 јуни 2022

Министерот за информатичко општество и администрација, Адмирим Алити, денеска присуствуваше на тркалезната маса посветена на враќањето на квалитетните кадри во татковината, под наслов: ,,Враќање на човечкиот потенцијал“, во организација на Универзитетот ,,Мајка Тереза ”.

Поздравувајќи ги присутните, Министерот се осврна на подобрувањето на условите и квалитетот на живот, како предуслов за враќање на човечкиот потенцијал.

Мерит системот кој што е меѓу  приоритетите на Министерството за информатичко општество и администрација е еден конкретен чекор за постигнување на таа цел. Иако живееме во бурни времиња, треба да имаме предвид  дека местото на квалитетните умови повеќе припаѓа на татковината отколку надвор од неа.

Министерот додаде дека како Влада и како министерство  градиме план и стратегија за подобрување на условите за враќање на квалитетниот кадар.

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони