Остануваме на силната заложба за континуиран процес на реформи во јавната администрација и дигитализација

Скопје, 22 јуни 2022

На вчерашната 54 седница, Владата на Република Северна Македонија меѓу другото усвои и три информации поврзани со проектите на Министерството за информатичко општество и администрација.

Усвоена е: Информацијата за потребата на отворање на 5 G фрекфенциите за телеком операторите, како и Информацијата за почнување на физибилити студија за инсталација на бродбенд мрежата на интернетот на Република Северна Македонија.

Главниот фокус е на обезбедување на максималните придобивки од имплементацијата на 5G, вклучувајќи го и развојот на економскиот пазар преку поддршка и развој на нови услуги од најразлични сегменти на вертикалниот пазар кои се нудат на крајните корисници; обезбедување на бродбенд за сите области во државата, развојот на електронските комуникации а особено на 5G мрежите.

На вчерашната владина седница, усвоена е и Информацијата за подготовка на Стратегија за РЈА (2023-2030), со акцент на препораките содржани во мониторинг Извештајот на СИГМА за Република Северна Македонија од 2021 година:

Во рамки на континуираниот процес на реформи во јавната администрација и силните заложби во таа насока, целта е обезбедување на модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните субјекти.

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони