МИОА води во имплементацијата на ЦАФ2020 моделот, министерот Алити ги открива новините
Скопје, 17. 06. 2022 г.
 
На работилницата организирана од РеСПА( Регионална школа за јавна администрација) на која се дискутираше за ЦАФ2020 моделот, министерот на информатичко општество и администрација (МИОА), Адмирим Алити ги поздрави присутните и нагласи дека МИОА е водечка во имплементацијата на ЦАФ2020 моделот.
 
 
,,Сакам да нагласам дека процесот на имплементација на ЦАФ моделот во нашата институција од донесување на одлуката па се до денешната работилница за приоретизација има целосна поддршка од моја страна бидејќи со добро спроведена самопроценка на институцијата се согледуваат недостатоците и се преземаат активности кои институцијата ја насочуваат во правец на извонредност и испорака на ефикасни и ефективни услуги кон граѓаните.”, изјави министерот Алити, додавајќи дека Министерство за информатичко општество и администрација како национална контакт точка за управување со квалитет, кое дава поддршка на цел јавен сектор во оваа област, е прво во нашата држава кое ќе го имплементира ЦАФ2020 моделот кој како новина од предните модели акцентот го става на дигитализација, агилноста, разновидноста и одржливоста.
 
 
Сигурен сум дека и денешната работилница за приоретизација успешно ќе биде спроведена како и целокупниот процес до сега, и ќе резултира со добар План за реализација на активности кои ќе придонесат за уште поуспешна работа на нашата институција.
 
Самата имплементација на ЦАФ моделот во нашата институција се случува во вистинско време како поддршка на започнување на пилотирањето на проектот за реорганизација.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони