Министерот Алити присуствува во панел дискусијата за 5G toolbox
Брисел, 08.06.2022 г.
 
Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА), Адмирим Алити, денеска присуствуваше во панел дискусијата за Актот на кибернетичката безбедност на ЕУ, дирекцијата НИС и 5 G toolbox во рамките на регулаторниот дијалог помеѓу Европската Унија и земјите од Западен Балкан.
 
 
Пред присутните, Алити, ја презентираше актуелната состојба во ова поле во Република Северна Македонија, нашите планови и активности што треба да ги преземеме во насока на подобрување на состојбите во кибернетичката безбедност како и обезбедувањето на здрава конкуренција во давање на услугите за 5Г.
 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони