Активности на работната група за сајбер безбедност на критичната инфраструктура

Скопје, 20 мај 2022

Денеска Министерот Алити  ја поздрави одличната и напорна работа што е досега постигната со работната група за сајбер безбедност на критичната инфраструктура , при што му се заблагодари на тимот  на  USAID CIDR-DAI  за дадената експертска и техничка поддршка.

Како резултат на успехот од CICWG#6 , МИОА беше домаќин на работилницата на која се разговараше за дефинирање на параметрите за управување во однос на проширувањето на секторите на критична инфраструктура во Северна Македонија.

Преку интерактивен процес предводен од засегнатите страни, CICWG#6 обезбеди јасни препораки до МИОА во врска со управувањето со сајбер безбедноста во Северна Македонија. CICWG#7 имаше за цел да го продолжи ова со обезбедување договор за дефиницијата за тоа, што претставува сектор на критична инфраструктура како и обезбедување на носители на одговорноста за истите.

Еден од највисоките приоритети на Министерот и Министерството за Информатичко општество и Администрација е засилување на сајбер капацитетот во нашата држава.

CICWG е форум креиран да ги олесни активностите кои се однесуваат на отпорноста на критичната национална инфраструктура за сајбер-безбедноста во Северна Македонија. Со основни членови вклучувајќи претставници од МИОА, МВР, МО и MKD-CIRT, CICWG делува како механизам за координација на клучните чинители, форум за соработка и цел за дефинирање на критична инфраструктура, проценка на ризик, планирање на начини за ублажување/отстранување на ризици, и развој и имплементација на механизми за споделување информации.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони