Награда за институциите на јавната администрација од Западен Балкан - повикот е отворен до 15 јуни 2022 година.

ReSPA и ОЕЦД/СИГМА ги покануваат институциите на јавната администрација од Западен Балкан да поднесат свои иницијативи насочени кон подобрување на услугите за граѓаните и да освојат вредни награди!

Мотото на натпреварот „Подобри јавни услуги за подобар живот на граѓаните“ најдобро ја изразува желбата на организаторите да ги истакнат сите оние иницијативи кои се прилагодени на потребите на граѓаните и кои влијаеле на нивниот подобар живот, што може да ги инспирира другите во регионот да имплементираат исти или слични искуства.

Наградите ќе бидат прилагодени на потребите на победниците и ќе вклучуваат едукативно патување во земјите на ЕУ и регионот.

 

Детални информации се достапни на линкот

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони