Работен состанок со ,,Семос Едукација“

Скопје, 18.април 2022

Напредни ИТ обуки и понатамошно подигнување на информациско комуникациските вештини на административните службениците во институциите на централно и локално ниво. Ова беше во фокусот на средбата меѓу министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити и директорката на ,,Семос Едукација“, Валентина Тасева.


Министерот Алити ја нагласи потребата од континуирано унапредување и надградување на знаењето на административните службеници. Во таа смисла, ја истакна потребата од дополнителни ИТ обуки и создавање обучен центар за спроведување на долгорочна агенда. Исто така се интересираше за спроведување на академии и евентуална сертификација по однос на посетените тренинзи.

Врз основа на водените дискусии, соговорниците се согласија дека е потребно да продолжат средбите и активностите, во насока на воспоставување соработка.
 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони