Алити и Димовски потпишаа Меморандум за соработка за платформата за интероперабилност

Проектите за дигитализација и улогата на МИОА во овој дел, беа тема на денешниот состанок меѓу министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити и директорот на Агенцијата за национална безбедност Виктор Димовски, кои потпишаа Меморандум за соработка меѓу двете институции.

Станува збор за приклучување кон платформата за интероперабилност, за што двајцата соговорници се согласија дека размената на податоци на овој начин, ќе ја зголеми ефикасноста при работењето.  Непречениот проток на информации преку платформата за интероперабилност, го намалува времето потребно за пренос на информациите помеѓу институциите. 

Целта е, рече министерот Алити, во платформата за интероперабилност да се вклучат што поголем број на институции.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони