Министерот Алити дел од Регионалниот форум за одржлив развој 2022 за регионот УНЕЦЕ(Економска комисија на ОН за Европа)

Скопје, 06 април 2022

„Забрзување на дигиталниот развој преку партнерства со повеќе чинители“-беше насловот на тркалезната маса на високо ниво, на којашто учествуваше министерот Адмирим Алити. Настанот беше организиран од Групата на ОН за дигитална трансформација за Европа и Централна Азија, координирана од ITU и UNECE, со придонес на УНДП, УНИДО и СМО.

Сесијата беше посветена на постигнувањата во однос на целта 17 за одржлив развој: Интернет поврзливост и технологија.

Министерот Алити во своето обраќање се осврна на заложбите на МИОА и Владата за развој и унапредување на дигиталните вештини, истакнувајќи дека Дигитализацијата е една од најголемите приоритети на коишто посветено и континуирано се работи.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони