Дигитализација на услугите во фокусот на средбата со УВМК

Скопје, 7 февруари 2022

Дигитализација на услугите што ги нуди Управата за водење на матични книги и унапредување на процесот.

Ова беше тема на денешниот работен состанок меѓу министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити и Директорот на Управата за водење на матични книги Блерим Абази.

Министерот Алити и директорот Абази се согласија дека е неопходно да се работи на понатамошна дигитализација на услугите.  Заклучок од состанокот е да се формираат работни групи кои ќе ја анализираат постоечката ситуација и да се преземат понатамошни дејствија за остварување на целите.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони