Меѓуинституционална соработка, наш принцип на работа

Скопје, 7 декември 2021

„Денеска ја имав честа да го примам на пријателска работна средба новоизбраниот градоначалник на Општина Арачиново, г-дин Ридван Ибраими.

Ја искористив оваа прилика да му честитам на г-дин Ибраими за неговата нова задача и ја изразив мојата подготвеност и на институцијата што ја раководам, за остварување различни соработки во иднина, на полето на дигитализацијата.

Системот за управување со документи (DMS) и Една точка за услуги се остварливи проекти во рамките на овој мандат, кои директно ги поврзуваат овие две институции.

Дигитализацијата на услугите што ги дава Општина Арачиново беше друга тема на разговор. Ќе ја зголемиме нашата комуникација во врска со ова тема, со цел жителите на Арачиново да можат да ги добијат потребните услуги, онлајн, од порталот за е-услуги (uslugi.gov.mk), во најкус можен рок.

Средбата ја затворивме со ветување за уште подлабока меѓуинституционална комуникација и соработка во иднина“, рече министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шаќири.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони