Системот за поднесување на електронски пријави, поплаки и предлози кон реализација

Скопје, 10 ноември 2021

Република Северна Македонија е решена на патот на забрзана дигитализација и зголемена примена на дигитални решенија, електронските услуги.

Наскоро ќе воведуваме нов дигитален канал наменет за граѓаните, кој ќе им овозможи во секое време, онлајн да пријават проблем или поплака поврзани со јавна институција, како и да пријават проблем во постапка за добивање на определена услуга од јавната администрација.

Со овој систем ќе се подобри транспарентноста во однос на постапувањето на органите на државната управа, така што комуникацијата и процесот на разрешување ќе биде на увид на граѓаните и правните лица со цел да се создаде “позитивен притисок” за надминување на проблемите.

Ќе ги искористиме сите потребни механизми за да придонесеме за зголемување на ефикасноста на јавната администрација, која работи целосно во служба на граѓаните.

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони