Шаќири: Посветени сме на дигиталната трансформација!

Скопје, 08 октомври 2021

„Во целосна координација со Владата на Република Северна Македонија, ги поставивме своите цели во процесот на дигитализација на земјата.

Владата на Република Северна Македонија ги усвои следните законски решенија:

1. Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за личното име

2. Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Северна Македонија

3. Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните

4. Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта

5. Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за државјанството на Република Северна Македонија

6. Предлог на Закон за дополнување на Законот за матичен број

Закони овозможуваат целосна имплементација на концептот е-Влада. Во контекст на дигитализацијата, наведените процеси во законските решенија имаат за цел дигитализацијата на процесите за кои се надлежни институциите од јавниот сектор, намалување на доказите кои граѓаните и бизнис секторот ги доставуваат во постапки за остварување на права или исполнување на обврски пред надлежни органи.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони