Проектoт за дигитална идентификација, кон имплементација

Скопје, 30 септември 2021

По завршувањето на сите технички усогласувања, денес со МастерКард (MasterCard) се договоривме да се заврши интеграцијата во порталот за е-услуги во најкус можен рок. Со ова, 150.000 граѓани ќе може да отвораат дигитален идентитет на порталот за е-услуги, кој е целосно сертифициран за електронска идентификација на високо ниво.

Дополнително, МастерКард (MasterCard) ќе донира 12.000 квалификувани електронски потписи за раководни лица во 4 институции корисници на ДМС системот и неограничен број на напредни елетронски потписи за административните службеници во тие институции. Со ова, покрај граѓаните и административните службеници ќе можат да имат бенефит од користењето на услугата за дигитална идентификација од МастерКард (MasterCard).

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони