Бесплатен Wi-Fi на јавни простори- пристап до интернет за секого и во секое време

Скопје, 28 септември 2021

На денешната седница на Владата се усвои информацијата за обезбедување бесплатен државен Wi-Fi интернет на отворени јавни простори.

Пристапот до Интернет денес е основна погодност без која не можеме да ја замислиме работата, забавата и културата.

Иднината на електронските комуникации лежи во новите услуги кои се неразделно поврзани со пристапот до Интернет.

Бесплатниот пристап до Wi-Fi е вредна услуга за сите граѓани, но и за странските туристи кои не секогаш имаат пристап до Интернет.

Бесплатниот државен Wi-Fi интернет треба да се обезбеди на два вида локации - на локации од интерес за туристите и на локации во населби кои припаѓаат на така наречени „Бели зони“.

Обезбедувањето бесплатен државен Wi-Fi интернет на јавни простори е во согласност со Владината програма за работа за периодот 2020 - 2024 година и Националниот оперативен план за широкопојасен интернет.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони