Работиме за подобри и поефикасни услуги за граѓаните

Скопје, 19 август 2021

Квалитетот на услугите што ги обезбедува државната администрација е многу важен. Наша цел е да го зголемиме квалитетот и ефикасноста на дадените услуги се на воспоставување на овие 3 системи:

  • Национален Систем „Редослед на клиенти – “Земи Бројче

Овој систем е воспоставен во само ЕТУ центрите претставува  централизиран веб базиран систем кој има за функција да воспоставува  ред за чекање при остварување на услуга. Овој систем му овозможува на секој граѓанин да ја земе бараната услуга во вистинското време.

  • Национален Систем „Оцени ја Администрацијата – “Семафор

Овозможува преку скенирање на QR код кој е содржан на тикетот за реден број граѓаните по завршувањето на услугата, граѓаните да го оценат шалтерскиот службеник, квалитетот на услугата и квалитетот на институцијата.

  • Национален Систем „Резервирај Термин за услуга – “Мој ред“

Овозможува на граѓаните да закажат термини за остварување на услуга, на одреден датум на нашите центри “Една точка за услуги”, нагласувајќи го времето и видот на услугата што ќе ја бара. Како резултат на тоа, се избегнува можноста да се чека на ред. (https://etu.uslugi.gov.mk/pages/reservation)

Ние како министерство сме подготвени да го понудиме овој систем на секоја институција во земјата, без трошоци, со единствена цел квалитетот и ефикасноста на услугите што ги обезбедува државната администрација да бидат на потребното ниво.

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони