Нема да престанеме да работиме на реформа на државната администрација додека не стане синоним за ефикасност

Скопје, 16 август 2021

Ќе постигнеме ефикасна државна администрација преку:

  • Целосна реорганизација на јавната управа
  • Јавно и значително дефинирање на надлежности на сите нивоа во администрацијата
  • Носење нов закон за висока раководна служба
  • Нов систем за овенување на институциите, а не на индивидите
  • Израмнување на платите во администрација за иста работа

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони