Рокот за давање коментари за нацртот на Националната стратегија за ИКТ 2021-2025 и придружниот Акциски план е продолжен до 15 август 2021 година

Скопје,11 август 2021

Како што беше најавено на Јавната расправа [ЛИНК: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/3470] за нацртот на Националната стратегија за ИКТ 2021-2025 и придружниот Акциски план, што се одржа на 17 јули 2021 година, рокот за давање коментари е продолжен до 15.08.2021 година.

Документите се достапни на ЕНЕР:

Коментарите можете да ги доставите до solza.kovachevska@mioa.gov.mk, заклучно со 15.08.2021 година.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони