Развој на нови и унифицирани веб-страници кон реализација

Скопје, 22 јуни 2021

Министерството за информатичко општество и администрација најавува дека започнува развој на нови и унифицирани веб-страници за сите министерства и Владата.

Со развојот на овие веб-страници доаѓа нов, подобар и централизиран систем.

Новите веб-страници ќе бидат надградени и интегрирани едни со други.

Со овој проект и даваме значење на нашата цел, да ги унифицираме сите веб-страници на министерствата и Владата. Како резултат, овие страници ќе бидат попрактични, а пристапот до информации ќе биде полесен.

Овој проект ќе биде целосно имплементиран до крајот на оваа година.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони