Министерството за информатичко општество и администрација во соработка со УСАИД започнува со имплементација на проектот за сајбер безбедност на критична инфраструктура

Скопје, 3 јуни 2021

“Технологијата има потенцијал да ја подобри демократијата, да ја зголеми нејзината ефикасност, да ја направи поотворена, поодговорна, потранспарентна и поприсутна за граѓаните, за бизнисите, за сите нас. Но, од друга страна, технологијата може да се манипулира и може да се користи за злонамерни цели” , рече министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шаќири на средбата со претставници од повеќе министерства.

Со цел зајакнување на капацитетите за сајбер безбедност на државата, Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) на Република Северна Македонија и УСАИД во соработка со Тетра Тек ЕС, АД (Тетра Тек) - американска компанија, продолжуваат со активности поврзани со критична инфраструктура и подобрување на сајбер безбедноста во земјата.

Владата на Република Северна Македонија е посветена на подобрување на превенцијата, подготвеноста, одговорот и закрепнувањето од заканите за сајбер-безбедноста врз критичната инфраструктура и клучните ресурси, како што се енергетските комунални услуги, ИКТ мрежите и финансиските институции.

Преку оваа соработка, МИОА ќе ги координира клучните актери во Северна Македонија, вклучително и Владата и приватниот сектор, за заштита на критичната национална инфраструктура од сајбер напади.

“Оваа соработка ќе ги зајакне човечките и технолошките капацитети за сајбер безбедност низ критичните инфраструктурни субјекти и клучните ресурси, ќе ги подобри комуникациските протоколи за сајбер безбедност низ секторите и ќе ја зголеми отпорноста и подготвеноста на државата да се справи со закани по сајбер безбедноста” истакна министерот Шаќири.

На денешната средба со претставници од повеќе министерства се разговараше за досегашните активности, а се дискутираше и за наредните активности во текот на 2021 година.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони