Конкурс за експерт за слободен проток на податоци во регионот Западен Балкан

Советот за регионална соработка (СРС) бара меѓународен експерт со силно познавање и искуство во протокот на податоци за поддршка на економиите од Западен Балкан за постигнување поголема усогласеност со Европската унија, преку обезбедување стручни совети за усогласување на стандардите и практиките при слободен проток на податоците кои што не се лични податоци. Консултантските услуги имаат за цел да обезбедат поддршка на СРС во подготовката на регионална рамка.

Квалификуваните кандидати треба да ја испратат апликацијата во согласност со Отворениот повик за консултантски услуги, референтен број ‪034-021‬. Повеќе информации на следниот линк.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони