Известување и образец за дозвола за движење за време на полициски час

Скопје, 10 март 2021

Известување и образец за дозвола за движење за време на полициски час од 22:00 часот до 05:00 часот наредниот ден од 10-22 март 2021
Владата на вчерашната седница донесе одлука со која се ограничува движењето во перидот од 22.00 – 05.00 часот наредниот ден од 10 – 22 март 2021 година.

По исклучок комапаниите кои работат во смени ќе може да издадат дозвола за движење на своите вработени.

Образец за дозвола за движење за време на полициски час

Дозволата за движењето на работникот во услови на воведен ограничено движење час ќе важи исклучиво за лицето на чиешто име е издадена, од компаниите кои се регистрирани за работа во смени. Производствените капацитети и другите компании кои работат во ноќна смена во времетраење на ограниченото движење, потребно е образецот да го внесат на нивен меморандум, со потпис и печат од одговорното лице во правното лице.

Работодавачите кои имаат работници во ноќна смена и за тоа се регистрирани, должни се да го известат Државниот инспекторат за труд, во услови на работа за време на полицискиот час, Министерството за внатрешни работи и да ја испратат дозволата на  info_zpvrsm@gs.gov.mk.

https://www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/?q=en/node/1170

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони