Корисници на податоци содржани во Централен регистар на население

Правни лица кои користат податоци содржани во Централен регистар на население:

  1. Министерство за информатичко општество и администрација
  2. Државен завод за статистика
  3. Министерство за образование и наука
  4. Македонски Телеком АД – Скопје
  5. Централен регистар на Република Северна Македонија
  6. Евротруст Технолоџис ДООЕЛ
  7. Агенција за вработување на Република Северна Македонија
  8. Министерство за финансии – Управа за финансиска полиција
  9. Царинска Управа на Република Северна Македонија
  10. Клириншка куќа Клириншки интербанкарски системи АД Скопје (КИБС АД Скопје)

За користење на податоците содржани во Централен регистар на население потребно е да бидете корисник на платформата за Интероперабилност и да го пополните барањето достапно на следниот линк.

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони