Интервју со Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација(за МИА)

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form