МИОА обезбедува дневни дозволи за работа после 21.00/16.00 часот за органи на државната власт, кризни штабови, медиуми, погребални претпријатија и пекари до 5 вработени

Скопје, 27 март 2020

Согласно последните насоки на Владата на Република Северна Македонија, ја известуваме јавноста дека Министерството за информатичко општество и администрација е задолжено да издава дозволи за движење за време на траење на забраната за движење.

Дозволите се издаваат за:

1. Органите на државната власт треба да достават неделни распореди за вработените за кои се потребни дозволите за движење, како и табела со следните податоци за вработените: име и презиме, ЕМБГ, мобилен телефон, е-mail и причини поради кои е потребна дозволата.

2. Општинските кризни штабови  доставуваат податоци преку Заедницата на единици на локални самоуправи (ЗЕЛС) до Министерството за информатичко општество и администрација.

Податоците потребно е да ги достават секој ден-недела најдоцна до 12.00 часот, за наредната работна седмица, на cabinet@mioa.gov.mk

3. Вработени во здравствените организации треба да се достават податоци за сите вработени лица: име и презиме, ЕМБГ, мобилен телефон и е-mail.

4. За медиумските работници и другите вработени во медиуми кои се дел од мобилните екипи на медиумот (фотографи, камермани и останат технички персонал) се потребни следните информации:

- име и презиме, ЕМБГ, мобилен телефон, е-mail и причини поради кои е потребна дозволата.

Дозволите ќе се издаваат на сите медиуми кои се регистрирани во регистарот на ААВМУ (Регистар на печатени медиуми /Регистар на телевизии / Регистар на радија), како и сите онлајн медиуми од Регистарот на Советот за етика во медиумите на Македонија и Здружението на новинари на Македонија (Регистар на професионални онлајн медиуми).

5. За пекарите/бурекџилниците до 5 вработени потребни се следните информации:

 - тековна состојба за правното лице, не постара од 6 месеци,

- фотографија од објектот во кој се врши дејноста,

- име и презиме, ЕМБГ, мобилен телефон, е-mail и причини поради кои е потребна дозволата.

6. За погребалните правни лица се потребни следните информации:  

- име и презиме, матичен број, мобилен телефон, е-mail и причини поради кои е потребна дозволата.

Табелата што сите горе споменати категории на вработени треба да ја пополнат е во прилог на ова известување  и е потребно да се достави  до  Министерството за информатичко општество и администрација на меил адресата: cabinet@mioa.gov.mk.  Оваа информација е потребна за секоја работна седмица поединечно.

Министерството за информатичко општество и администрација НЕ издава дозволи за вработени во приватни фирми и не прима барања во хартиена форма.

Министерство за информатичко општество и администрација

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони