Годишен извештај за податоците од Регистарот на вработените во јавниот сектор 2018

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form