Наслови на преведени книги од областа на информатичко–комуникациските технологии

1 Наслов: ДИЗАЈН НА ИНТЕРАКЦИЈА

Автор: Шарп Роџерс Прис

Оригинален наслов: Interaction design

 

2 Наслов: ОСНОВИ ЗА ПРОГРАМСКИТЕ ЈАЗИЦИ

Автор: Џон, Ц. Мичел

Оригинален наслов: Foundations for programming languages

 

3 Наслов: UNIX СРЕДИНА ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ

Автори: Брајан В. Керниган, Роб Пике

Оригинален наслов: The UNIX programming environment

 

4 Наслов: ВОВЕД ВО АЛГОРИТМИТЕ НА БИОИНФОРМАТИКАТА

Автори: Нил Ц. Џонс и Павел А. Певзнер

Оригинален наслов: An introduction to bioinformatics algorithms

 

5 Наслов: БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА МРЕЖНИОТ СООБРАЌАЈ

Автори: Симсон Гарфинкел и Џин Спафорд

Оригинален наслов: Web security & commerce

 

6 Наслов: НАУЧЕТЕ PERL

Автори: Рендал Л. Шварц и Том Финикс

Оригинален наслов: Learning Perl

 

7 Наслов: ДИГИТАЛЕН ДИЗАЈН

Автори: М. Морис Мано и Мајкл Д. Цилети

Оригинален наслов: Digital Design

 

8 Наслов: ВОВЕД ВО РОБОТИКА

Автор: Џон Џ. Крег

Оригинален наслов: Introduction to robotics

 

9 Наслов: ML ЗА ИСКУСНИ ПРОГРАМЕРИ

Автор: Лоренс Ц. Полсон

Оригинален наслов: ML for the Working programmer

 

10 Наслов: КОНЦЕПТИ ВО ПРОГРАМСКИТЕ ЈАЗИЦИ

Автор: Џон Ц. Мичел

Оригинален наслов: Concepts in programming languages

 

11 Наслов: ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ ЗА БИОИНФОРМАТИКАТА

Автори: Ден Е. Крејн и Мајкл Рајмер

Оригинален наслов: Fundamental Concepts of bionformatics

 

12 Наслов: ПРАКТИЧНА КРИПТОГРАФИЈА

Автори: Нилс Фергусон и Брус Шнајдер

Оригинален наслов: Practical Cryptography

 

13 Наслов: ПРОГРАМСКИ ЈАЗИК C

Автор: Брајан В. Керингам

Оригинален наслов: The C programming languages

 

14 Наслов: UNIX МРЕЖНО ПРОГРАМИРАЊЕ

Автор: В. Ричард Стивенс

Оригинален наслов: Unix network programming

 

15 Наслов: ДИЗАЈНИРАЊЕ НА ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ

Автор: Питер Марведел

Оригинален наслов: Embedded System Design

 

16 Наслов: СТРУКТУРИРАНА КОМПJУТЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Автор: Ендру С. Табенау

Оригинален наслов: Structured Computer Organization

 

17 Наслов: СРЖТА НА ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕТО

Автори: Марти Хол и Лери Браун

Оригинален наслов: Core Web Programming

 

18 Наслов: МЕНАЏМЕНТ НА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ

Автори: Џејн Лаудон и Кенет Лаудон

Оригинален наслов: Management Information Systems

 

19 Наслов: КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ

Автор: Ендру С. Табенау

Оригинален наслов: Computer networks

 

20 Наслов: ПОДАТОЧНИ И КОМПЈУТЕРСКИ ПОДАТОЦИ

Автор: Вилијам Сталингс

Оригинален наслов: Data and Computer Communications

 

21 Наслов: ВОВЕД ВО ТЕОРИЈА НА КОМПЈУТЕРСКО ПРЕСМЕТУВАЊЕ

Автор: Мајкл Сипсер

Оригинален наслов: Introduction to the Theory of Computation

 

22 Наслов: КОМПЈУТЕРСКА СИГУРНОСТ

Автор: Дитер Голман

Оригинален наслов: Computer Security

 

23 Наслов: ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА

Автори: Кенет Лаудон и Керол Травер

Оригинален наслов: E-commerce

 

24 Наслов: СИСТЕМИ ЗА БАЗИ НА ПОДАТОЦИ

Автори: Хектор Гарсија-Молина, Џефри Улман, Џенифер Видом

Оригинален наслов: Database Systems: The Complete Book

 

25 Наслов: ВЕРОЈАТНОСТ НА РОБОТИКА

Автори: Себастијан Трун, Волфран Бургард и Дитер Фокс

Оригинален наслов: Probabilistic Robotics

 

26 Наслов: ДИСТРИБУИРАНИ СИСТЕМИ

Автори: Ендру С. Табенау, Мартин Вен Стин

Оригинален наслов: Distributed Systems: Principles and Paradigms

 

27 Наслов: C++ КАКО СЕ ПРОГРАМИРА

Автори: Пол Дејтел и Харви Дејтел

Оригинален наслов: C++ How to Program

 

28 Наслов: ИНТЕРНЕТ И ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕ

Автори: Пол Дејтел и Харви Дејтел

Оригинален наслов: Internet and World Wide Web How To Program

 

29 Наслов: СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БАЗИ НА ПОДАТОЦИ

Автори: Рагу Рамаркишнан и Јоханес Герке

Оригинален наслов: Database Management Systems

 

30 Наслов: ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА - СОВРЕМЕН ПЕРИОД

Автори: Стјуарт Расел, Питер Норвиг

Оригинален наслов: Artificial Intelligence: A Modern Approach

 

31 Наслов: КРИПТОГРАФИЈА И БЕЗБЕДНОСТ НА МРЕЖА

Автор: Вилијам Сталингс

Оригинален наслов: Cryptography and Network Security

 

32 Наслов: 3Д КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА

Автор: Алан Вот

Оригинален наслов: 3D Computer Graphics

 

33 Наслов: МОДЕРНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ

Автори: Ендрју С. Тененбаум

Оригинален наслов: Modern Operating Systems

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони