Македонија го презеде претседателството со Регионалната школа за јавна администрација за 2019-та година

Брисел, 21 ноември 2018 година

Македонија во 2019-та година ќе претседава со Регионалната школа за јавна администрација. Претседавањето беше и официјално предадено денеска, на министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, во рамки на деветтата седница на Управниот одбор на министерско ниво, што се одржа во Брисел, Белгија.

На состанокот учествуваат членови на Управниот одбор на РеСПА, односно министрите одговорни за јавната администрација во земјите од Западен Балкан и Косово и претставници на Европската комисија.

По завршувањето на состанокот на Управнниот одбор, започна и дводневната конференција на тема "Подобрување на јавната администрација преку регионална соработка".

Конференцијата ја отвори министерот Манчевски, кој се осврна на визијата на земјите од Западен Балкан, за реформа на јавната администрација.

„Како што влегуваме во 21-от век, така се менуваат и очекувањата за тоа што Владите треба да направат за да ја иполнат својата улога. Правилата што важеа до вчера повеќе не се релевантни. Ова се однесува и на јавната администрација. Улогата на РеСПА лежи во олеснувањето и јакнењето на регионалната соработка со цел да се постигнат висококвалитетни јавни услуги за граѓаните и бизнисите. Основниот двигател за постигнување на оваа цел е дигитализација, која неизбежно го менува начинот на функционирање на општеството. На овој начин, технологии нудат можност да се обезбедат поефикасни и широко достапни услуги.

Со оглед на тоа што дигитализацијата станува сè повеќе присутна во нашите животи, се менува контекстот во кој работат бизнисите и владата. На овој начин, развиените општества обезбедуваат јавни услуги кои се повеќе се испорачуваат и администрираат онлајн во форма на „е-влада“, „е-услуга“, „е-здравство“, „е-учење“...“, истакна министерот Манчевски.

Како што посочи министерот Манчевски, доколку јавната администрација не ги прифати технолошките промени, тоа неизбежно ќе придонесе за неефикасна јавна администрација. Јавната администрација треба постојано да се надоградува за да ги прифати очекувањата на граѓаните на најдобар можен начин.

„Соочени со слични предизвици во процесот на градење на капацитетите на јавната администрација, земјите од Западен Балкан  имаат потреба од вештини и капацитети за ИКТ и информациска сигурност. Како претседател на РеСПА за следната година, сакам да ја потенцирам важноста на безбедноста на информациите во контекст на процесот на дигитализација на јавната администрација. Преземањето активности во однос на градење на капацитетите е од голема важност, бидејќи безбеден и сигурен сајбер простор е столбот на дигиталното општество и економскиот раст“, заклучи министерот Манчевски.

Регионалната школа за јавна администрација е меѓувладина организација која ја поддржува соработката и реформата на јавната администрација во Западен Балкан.

Од октомври 2017 до октомври 2018 година, во соработка со бројни партнери од Европа и Западен Балкан, а поддржано од повеќе од 200 меѓународни и регионални експерти, РеСПА има воспоставено мрежа од околу 1.000 јавни службеници во регионот преку најмалку 50 активности за градење на капацитети. Во наведениот период, РеСПА, изготви 7 регионални компаративни студии со препораки за политики шо се однесуваат на решенија за реформата на јавната администрација (РЈА ) во Западен Балкан.

Министерство за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони