Манчевски: Вработените по Рамковен договор ќе бидат распределени на соодветни работни места во институциите од јавниот сектор

Скопје, 28 март 2018 година

Наследениот проблем со 1.600 вработени согласно Рамковниот договор, конечно е надминат. Ова го најави на брифингот за медиуми, министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, заедно со вицепремиерот Хазби Лика.

Манчевски: Вработените по Рамковен договор ќе бидат распределени на соодветни работни места во институциите од јавниот сектор

„По анализата на која што работевме изминатиот период и спој на потребите на институциите и професионалните квалификации на вработените, направивме план за распределба на 958 лица, вработени по Рамковен договор. Основни критериуми по кои се водевме при распределбата се образованието, работното искуство, моменталната состојба со бројот на вработени во институциите каде се распределуваа и местото на живеење“, објасни министерот Манчевски.

Како што истакна тој станува збор за распределба која им одговара и на лицата кои се распределуваат, но и на институциите. Поради тоа во процесот вклучени се голем број на институции, кои треба да преземат секој од нив соодветен број на лица.

Како резултат на политичката волја за надминување на овој проблем, на процесот им претходеа измени во Законот за административни службеници, и Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за Управата за јавни приходи, Законот за даночна постапка и Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.

„Создадовме услови, овие вработени да можат да се распределат не само во административната служба, како што беше случајот до сега, туку и во институциите од јавниот сектор, со што се значително се зголемува бројот на институции каде овие лица ќе почнат со работа. Тоа што е важно да се напомени е дека, доколку овие лица одбијат да бидат распределени на работните места предвидени за нив посред споменатите критериуми, ќе бидат префрлени на трансфер листата на МИОА. Во моментот кога ќе бидат побарани за превземање, имаат обврска да ја прифатат понудата. Доколку повторно одбијат, со нив договорот ќе биде раскинат“, информираше министерот.

Во оваа фаза се решава проблемот со 958 лица, од вкупно 1.600. Останатите се дел од втората фаза на распределба. Целта е институциите да имаат време да ги променат систематизациите и постепено да ги вклучат вработените во работниот процес.

Вработувањата на овие лица започнало во 2008 година, и се до 2014-15 година, биле вработувани во согласност со објавените огласи во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.

Манчевски: Вработените по Рамковен договор ќе бидат распределени на соодветни работни места во институциите од јавниот сектор

 

Министерство за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони