Манчевски: Наша цел е доближување на услугите до граѓаните и целосна дигитализација на процесите и услугите

Скопје, 16 март 2018 година

Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, на настанот „Самит на малите земји- нови трендови во бизнисот“, ја отвори панел сесијата насловена: „Што ќе донесе дигиталната трансформација во секојдневието на бизнисот“.

Министерот Манчевски се осврна на дигиталната трансформација, на којашто во моментов работи МИОА, со поддршка од бизнис заедницата, регионот и Европската Комисија.

Манчевски: Наша цел е доближување на услугите до граѓаните и целосна дигитализација на процесите и услугите

„Свесни сме дека ние како Влада и вие како бизнис сектор мораме да се фокусираме на граѓаните. Со цел да ја постигнеме целосна дигиталната трансформација ние во моментов работиме на повеќе проекти од оваа област како што се: е-услуги за граѓаните, креирање на национален портал, портал за отворени податоци, отворање на технолошки парк, стратегија за широкопојасен интернет...“, информираше министерот Манчевски.

Манчевски: Наша цел е доближување на услугите до граѓаните и целосна дигитализација на процесите и услугите

Како што заклучи министерот Манчевски, во креирање на тековни активности, но и идни планови на МИОА, активно се вклучени ИКТ компаниите. За целосна дигитална трансформација, и доближување на Македонија до Европската Унија, потребни се не само јаки институции, туку и јак приватен сектор, силни компании кои заедно со нас ќе работат на ова поле. На овој начин градиме максимално отворено и транспарентно партнерство.

Манчевски: Наша цел е доближување на услугите до граѓаните и целосна дигитализација на процесите и услугите

 

Министерство за информатичко општество и администрација

 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони