Манчевски и Лукаревска: Внесот на податоци за вработените предуслов за исплата на плати

Скопје, 22 февруари 2018 година

Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски и директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска, денеска одржаа заедничка прес конференција.

Министерот Манчевски информираше за измените во Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за Управата за јавни приходи, Законот за даночна постапка и Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.

Манчевски и Лукаревска: Внесот на податоци за вработените предуслов за исплата на плати

Со направените измени институциите имаат законска обврска да ги внесат податоците за своите вработени во Информатичкиот систем за управување со човечките ресурси, како еден од предусловите за да добијат плата.

„МИОА воспоставува и води Регистар на вработените во јавниот сектор. Податоците во Регистарот се од исклучителна важност за следење на состојбите во повеќе од 1.300 институции на јавниот сектор. И по две години од воспоставувањето на овој Регистар за којшто се платени над 2 милиони и 153 илјади евра, тој сеуште не ги дава потребните информации за бројот на вработени во јавната администрација. Тоа е затоа што системот воопшто не бил дизајниран да го дава бројот на вработени. Тоа не се барало. Во времето кога системот е правен, оваа бројка беше државна тајна“, истакна министерот Манчевски.

Во моментов oд 1303 институции во Македонија, 259 институции немаат внесено податоци.

Манчевски и Лукаревска: Внесот на податоци за вработените предуслов за исплата на плати

„Целосно пополнeт и ажуриран Регистар, ќе даде јасна слика за моменталната состојбата со систематизациите, бројот на слободни места, старосната структура, бројот на лица кои се пред пензија и др. За пополнување на слободните места, соодветен кадар, што ги исполнува потребните критериуми ќе може да се преземе од трансфер листата“, појасни министерот Манчевски.

Целта не е казнување на институциите, туку конечно да имаме Регистар којшто ќе ги содржи сите информации и ќе ја исполни улогата за што е и скапо платен.

МИОА во наредниот период предвидува серија на мерки, односно:

1. Секој вработен ќе има пристап до ИСУЧР, и ќе може да провери дали се внесени неговите податоци.

2. МИОА ќе организира дополнителни обуки за сите институции кои имаат потреба од тоа, со цел навремено внесување на податоците.

3. Ќе побараме реакција од Државниот управен инспекторат, за раководителите во институциите каде не се внесени податоци. На овој начин ќе дејствуваме превентивно, со цел да не бидат казнет вработените, туку санкцијата да биде само за раководното лице.

4. Во наредниот период на веб страната на МИОА ќе биде објавена листа на сите институции кои немаат внесено податоци.

5. МИОА и УЈП ќе формираат тим за координација на спроведувањето на законските измени во 4-те закони.

Манчевски и Лукаревска: Внесот на податоци за вработените предуслов за исплата на плати

„Еден од модулите на овој Електронски систем е и Модулот за пресметка на плати, а согласно законските измени, Управата за јавни приходи добива нова надлежност за контрола на корисниците на овој Модул за пресметка на плати, преку системот за интегрирана наплата, односно контрола на ажурноста на регистарот на вработените во јавниот сектор преку контрола на месечните пресметки за интегрирана наплата“, рече директорката Лукаревска.

Лукаревска појасни дека проверката ќе се врши автоматски при поднесување на пресметките за плата на јавниот сектор, и во случај кога податоците не се усогласени, системот за плата на УЈП ќе генерира грешка и работоавачот од јавниот сектор ќе треба да изврши ажурирање на податоците во регистарот. Односно, доколку работодавачот од јавниот сектор, не ја исполнил законската обврска за внес на податоците во Регистарот на вработени лица во јавниот сектор, системот за интегрирана наплата (за плата), во Декларацијата за прием ќе јави грешка со порака дека обврската не е исполнета.

 

Министерство за информатичко општество и администрација

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони