СООПШТЕНИЕ

Скопје, 12 февруари 2018 година

На барање на Синдикатот на УПОЗ, Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, денеска одржа работна средба со претставници на Синдикатот.

Оваа средба која претставува продолжување на воспоставениот социјален дијалог со Синдикатот на УПОЗ се искористи за изнаоѓање конкретни решенија за отворените прашања кои постојат во јавната администрација како што се:

  • Добивање на соодветни решенија за степен на кариера и соодветно зголемување на вредноста на бодот на административните службеници;
  • Зголемување на платите на административните службеници;
  • Заштита на работните места на административните службеници при евентуалното намалување на бројот на вработените;
  • Нов начин за пресметување на платите на административните службеници;
  • Потпишување на Грански Колективен договор за административните службеници и другите вработени во државната администрација;
  • Измени на Законот за инспекциски надзор и;
  • Дополнителни измени на Законот за административни службеници.

Министерот Дамјан Манчевски информираше дека по направената анализа од МИОА и заклучокот на седницата на Владата, се преземени активности во насока степенот на кариера да биде испратен на сите административни службеници кои исполнуваат услови за тоа, а веќе започнатите судски постапки да се завршат со судско порамнувања или спогодба. Тој потенцираше дека доколку институциите прават притисоци врз вработените и не го исплаќаат степенот на кариера на тоа веднаш да се укаже до министерството за лицата кои тоа го прават бидат санкционирани.

Во однос на прашањата за намалување на бројот на административни службеници кои беа актуелни во изминатиот период, министерот Манчевски наведе дека не треба да постои страв од губење на работните места бидејќи МИОА и Владата остануваат на ставот дека сите вработени во администрацијата ќе ги задржат своите работни места. Во оваа насока се подготвува детална анализа за бројот на вработени во администрацијата и доколку се утврди дека во одредени случаи постои превработеност, одреден број вработени исклучиво со нивна согласност би биле преземени кај работодавач од реалниот сектор кој би ја гарантирал сигурноста на работното место.

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ, Пецо Грујовски и министерот Дамјан Манчевски имаат заеднички став дека институциите имаат обврска доследно да ја почитуваат одлуката за работното време која беше донесена во полза и за сметка на вработените.

 

Министерство за информатичко општество и администрација

 

 

 

 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони