МИОА: Реакција на прес-конференцијата на ВМРО-ДПМНЕ

Скопје, 09 февруари 2018 година

Претходната Влада на ВМРО-ДПМНЕ, со воведувањето на антикризни мери, незаконски го укина правото на финансиски додаток на кариера на вработените во јавната администрација.

Ова непочитување на Законот за државни службеници, било единствено на штета на вработените.

Со доаѓањето на слободата и почитување на правата и законите, сите вработени на кои незаконски им беше скратено правото на финансиски додаток, ја тужат државата.

Овие судски процеси значат дека државата покрај сумата за исплаќање на незаконски укинатите средства, треба да покрие високи суми за судски и адвокатски трошоци.

Кога ќе се направи споредба помеѓу 2016та и 2017та година јасно е за што станува збор. Имено, во 2016та година имало 186 активни предмети и 3.790.752,00 денари, за адвокатски трошоци. Во 2017та година, таа бројка изнесува 722 активни предмети, и 5.172.090,00 денари, за адвокатски трошоци.

Со цел да се укаже дека нема потреба, од овие дополнителни трошоци на грбот на товар на државата и на штета на граѓаните, со информација на Влада, ги задолживме институциите во вонсудска постапка да се спогодат за незаконски неисплатените средства од претходната влада.

На тој начин вработените ќе го добијат финансискиот додаток, што противзаконски им бил оневозможен и ќе се спречи понатамошното оштетување на Буџетот на РМ.

Во прилог детална табела за направените трошоци по однос на ова прашање во 2016та и 2017та година.

 

Министерство за информатичко општество и администрација

 

 

 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони