Работна средба на министерот Манчевски со заменик-премиерот на Албанија, Сенида Меси

Париз, 14 декември 2017 година

Во рамки на работната посета на министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски во Париз, оствари билатерална средба со заменик-премиерот на Република Албанија, Сенида Меси.

На средбата беа отворени прашањата поврзани со реформите во јавната администрација на што во моментов работат двете држави. На состанокот беа разменети искуства, и беше заклучено дека и Македонија и Албанија имаат иста цел, а тоа е компетентна администрација, што ќе обезбеди ефикасни, брзи и поевтини услугите за граѓаните и бизнис секторот. Тука се наметна и потребата од зголемување на транспарентноста во работењето на администрацијата, што ќе придонесе до намалување на корупцијата.

Работна средба на министерот Манчевски со заменик-премиерот на Албанија, Сенида Меси

Министерот Манчевски, ја покрена иницијативата за намалување на трошоците за роаминг помеѓу двете земји, како и за приклучување на Албанија кон регионалниот договор за намалување на цените на роамингот помеѓу Македонија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Во овој дел постои можност за потпишување на меморандум за соработка, со што ќе се следи примерот со потпишување на меморандумот за роаминг помеѓу Македонија и Бугарија.

На состанокот се разговараше и за можноста за меѓусебно признавање на електронските потписи и печати помеѓу двете земји.

Работна средба на министерот Манчевски со заменик-премиерот на Албанија, Сенида Меси

 

Министерство за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони