Соопштение

Скопје, 30 октомври 2017 година

Министерството за информатичко општество и администрација во прилог ги објавува коментарите и правното мислење на Организација за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ), на Предлог-Законот за именување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Забелешките се однесуваат на драфт верзијата што е објавена на веб страната на МИОА.

ОБСЕ во пропратното писмо ги поздрави заложбите на Владата и на МИОА, за подготовка на Предлог-Закон за именување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

ОБСЕ го поздравува и активниот ангажман на Здруженијата на новинарите, невладините организации и организациите на граѓанското општество во јавните консултации во врска со Нацрт-законот. Според нив од особено значење е процесот да биде транспарентен и отворен за придонес од сите засегнати страни до неговото финализирање.

Во прилог се коментарите на англиски јазик и преводот на македонски јазик.

 

Министерство за информатичко општество и администрација

 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони