Министерот Манчевски го отвори Советувањето на МАКО СИГРЕ

Скопје, 24 септември 2017 година

Министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски, како претседател на Почесниот одбор на МАКО СИГРE, денеска го отвори 10-тото Советување на МАКО СИГРЕ 2017.

„Во ова динамично време во коешто живееме размената на информации и знаења меѓу инженерите и експертите од областа на електроенергетиката на меѓународно ниво е од особено значење, па затоа тоа што МАКО СИГРЕ го нуди во овој дел претставува единствена можност за компаниите од Македонија“, истакна министерот Манчевски.

Министерот Манчевски го отвори Советувањето на МАКО СИГРЕ

Министерот Манчевски, се осврна и на заложбите на Владата на Република Македонија за што поголемо производство на електрична енергија во државата, со што ќе се намали увозот.

„Една од стратешките определби на Владата се чист воздух и чиста вода. Во Македонија ќе помогнеме и ќе инвестираме во обновливи извори на енергија, со што ќе се намали загадувањето, особено во градовите“, посочи министерот Манчевски.

Советувањето ја продолжува традицијата и оваа година ќе ги обработува актуелните теми поврзани со електроенергетскиот систем, а воедно ќе цели да овозможи размена на знаење и стекнати искуства помеѓу академската заедница, индустријата и сите чинители во електроенергетскиот сектор.

Програмата ќе опфаќа сесии на студиските комитети, технички презентации и предавања од истакнати инженери и научници, а секако ќе продолжи и традицијата на поттикнување на младите членови на МАКО СИГРЕ – студентите, да учествуваат со свои трудови на ова советување.

Министерот Манчевски го отвори Советувањето на МАКО СИГРЕ

Министерство за информатичко општество и администрација

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони