Панел дискусија за предизвиците на јавната администрација при промена на власта

Скопје, 12 септември 2017 година

Министерството за информатичко општество и администрација, Британската амбасада во Р. Македонија и Институтот за геостратешки истражувања и надворешна политика при Министерството за надворешни работи, организираат панел дискусија.

Панел дискусијата ќе се одржи на 12-ти септември (вторник) во Министерството за надворешни работи, со почеток од 15:30 часот. На панел дискусијата обраќање ќе има Сајмон Мекдоналд, постојан потсекретар на Министерството за надворешни работи и Комонвелт на Британија. Тој ќе го сподели британското искуство за тоа како јавната администрација се приспособува и менаџира со промената на владите и политиките, додека продолжува со испорачување на услугите кон граѓаните.

Обраќање ќе имаа и министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, а на панел дискусијата ќе присуствува и Н.Е. г-н Чарлс Гарет, Амбасадор на Велика Британија во Скопје.

Панел дискусијата ќе ја модерира Амбасадорот на Република Македонија Н.Е. Абдулкадар Мемеди, директор на ИГИНП.

 

Министерство за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони