Проект „Модернизација на инспекциските служби“

Скопје, 30 август 2017 год.

Денеска се одржа промотивен настан за проектот „Модернизација на инспекциските служби“, имплементиран од ИДЕАС ДеПо во соработка со МИОА, а финансиран од Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД).

Проект „Модернизација на инспекциските служби“

Воведни обраќања имаа министерот Дамјан Манчевски, директорот на Проектот за модернизација на инспекциските служби, Александар Шахов, како и претставникот на УСАИД за Македонија Дејвид Атебери.

Главна цел на проектот „Модернизација на инспекциските служби“ е да поддржи креирање на модерен, лесно достапен, предвидлив инспекциски систем, кој ќе настојува да постигне зголемена ефикасност на инспекциските служби како и доброволна усогласеност преку спроведување добри практики и принципи во процесот на инспекцискиот надзор.

Потенцирајќи дека една од стратешките определби на МИОА е унапредување и контиунирано стручно оспособување на административните службеници, министерот Дамјан Манчевски истакна дека една од клучните компоненти на проектот е вклучување на самите инспектори во процесот на утврдувањето на слабостите и недостатоците во инспекцискиот систем, така што овој пристап не само што ќе доведе до креирање на подобри решенија, туку и на соодветни обуки на вработените во инспекциските служби, согласно нивните потреби.

Министерот Манчевски се заблагодари за соработката со УСАИД и ИДЕАС ДеПо и изрази задоволство што МИОА ја има поддршката и од граѓанскиот сектор но и од меѓународната заедница во процесот на унапредување и подобрување на работата на инспекциските служби, како дел од вкупната реформа на јавната администрација.

На денешниот настан беа презентирани целите на проектот, како и активностите на прoектот за стручно усовршување на инспекторите, а беше претставена и Академијата за стручно усовршување на административните службеници. Се одржа и отворена дискусија на која присутните имаа можност да ги дадат своите предлози, сугестии и мислења во насока на унапредување на ефективноста на инспекциските служби.

Проект „Модернизација на инспекциските служби“

Крајната цел на проектот „Модернизација на инспекциските служби“ - за кој претходно беше потпишан и Меморандум за разбирање меѓу МИОА и ИДЕАС ДеПо - е подобрување на бизнис климата и на животот на граѓаните.

Проектот е предвидено да трае во наредните три години, заклучно со септември 2020 година.

Видео од изјавата за медиуми и одговори на прашања:

Видео од обраќањето на министерот Манчевски:

 

Министерство за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони