Манчевски: Двојно поголема можност за учество на граѓаните при подготовка на прописите, рокот за консултации на ЕНЕР се зголемувa

Скопје, 17 август 2017 год.

Министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски, денеска одржа прес конференција. Министерот Манчевски ја презентираше одлуката на Владата, рокот за консултации на Единствениот национален електронски регистар на прописи, да го зголеми од 10 на 20 дена.

Манчевски: Двојно поголема можност за учество на граѓаните при подготовка на прописите, рокот за консултации на ЕНЕР се зголемувa

Како што истакна Манчевски, зголемувањето на рокот за консултации има за цел да поттикне поголемо учество на пошироката јавност при подготовка на прописите. На тој начин креаторите на политиките ќе носат одлуки засновани на аргументи и во консултација со сите засегнати страни.

Како што најави Владата во својата програма, со целосна примена на ЕНЕР ќе се овозможи системски и отворен дијалог и со бизнис-заедницата.

Собранието во изминатите неколку години имаше пракса да носи закони по скратена постапка. Од 2011 до 2016 година, повеќе од половина од законите се донесени по скратена постапка, а само во 2015 повеќе од 70%. Оваа пракса на Собранието, резултираше со мал интерес на граѓаните да коментираат, да даваат свои сугестии и препораки на објавените предлог законски измени на ЕНЕР. Граѓаните не беа вклучени во подготовката на најголем дел на предлог закони, потенцираше министерот Манчевски.

Со оваа измена во Деловникот за работа на Владата, сите засегнати страни ќе имаат можност да се вклучат во креирање на новите предлог закони.

Манчевски: Двојно поголема можност за учество на граѓаните при подготовка на прописите, рокот за консултации на ЕНЕР се зголемувa

Министерство за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони