Во врска со доставеното барање за пристап до информации од јавен карактер на пратениците на ВМРО-ДПМНЕ:

Скопје, 24 јули 2017 година

Владата на Република Македонија, во духот на преземените обврски за транспарентно и отчетно работење, со должна одговорност и прецизно, ќе одговори на прашањето на пратениците на ВМРО-ДПМНЕ за тоа колку нови вработувања, по сите основи доставени во барањето, има во државните институции во периодот почетокот на работата на новата влада.

Деталниот одговор на прашањето ќе биде испорачано уште во текот на идната недела, многу побргу од рокот предвиден во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Заедно со овој одговор до пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, јавноста во Република Македонија ќе биде информирана и за точниот број незаконски вработувања во државните институции, по сите основи, во периодот после изборите до изборот на новата влада на 31 мај оваа година.

Владата на Република Македонија, односно Министерството за информатичко општество и администрација, ќе ја информира јавноста и за најточната бројка на вкупно вработени лица во јавната администрација која се прилично се разликува од онаа што ја соопшти владата во заминување.

Министерство за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони