Потпишување на меморандум МИОА-ИДЕАС ДеПо

Скопје, 13 јули 2017 година

Министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски потпиша меморандум за разбирање со извршниот директор на „ИДЕАС ДеПо“ , Александар Шахов. Меморандумот се однесува на реализација на активности во областа на инспекциското работење. Заедничката соработка е дел од проектот „Модернизација на инспекциските служби“, финансиран од Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД).

Идејата за оваа соработка произлегува од потребата од повисок степен на транспарентност и ефикасност на инспекциските органи и на инспекцискиот систем во целост.

Потпишување на меморандум МИОА-ИДЕАС ДеПо

Реформата на инспекциските служби како дел од сеопфатната реформа на јавната администрација треба да придонесе кон воспоставување на поефикасен и потранспарентен инспекциски систем преку вклучување на засегнатите чинители со нивните препораки и мислења за соодветни законски решенија и за организациските прашања.

Министерството за информатичко општество и администрација и „ИДЕАС ДеПо“ ќе соработуваат за да го унапредат инспекцискиот систем преку подобрување на законската рамка за инспекциски систем, со спроведување обуки и градење на институционални капацитети за подобрување на знаењето на инспекторите од посебни области, како и со изготвување е-решение за подобрување на ефикасноста на инспекциските служби.

Потпишување на меморандум МИОА-ИДЕАС ДеПо

На потпишувањето на меморандумот му претходеше првата во серијата на обука за инспектори од Државнот управен инспекторат организирана од Академија за обуки при МИОА и Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје.

Потпишување на меморандум МИОА-ИДЕАС ДеПо

 

Министерство за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони