Министерот Дамјан Манчевски оствари средба со Марко Мантованели, директор на Светска Банка за Македонија и Косово

Скопје, 5 јули 2017 година

Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, денеска одржа средба со Марко Мантованели, директор за Македонија и Косово при Светска Банка.

Главен фокус на средбата беа приоритетите на МИОА и областите каде Светска Банка може да понуди поддршка. Претставен беше дел од анализата која Светска Банка ја подготви пред конституирањето на новата влада. Анализата ги потенцира областите каде има простор за соработка.

Министерот Дамјан Манчевски оствари средба со Марко Мантованели, директор на Светска Банка за Македонија и Косово

Се разговараше и за Нацрт – Стратегијата за реформа на јавната администрација 2017, а министерот Манчевски ја презентираше и идејата за спроведување на регистер на граѓани како области каде придонес може да даде Светска Банка.

Соработката со Светска Банка ќе продолжи и во иднина и тоа во делот на зголемување на транспарентноста и ефикасноста на јавната администрација, како и во подобрување на информатичките системи.

Министерот Дамјан Манчевски оствари средба со Марко Мантованели, директор на Светска Банка за Македонија и Косово

Министерот Дамјан Манчевски оствари средба со Марко Мантованели, директор на Светска Банка за Македонија и Косово

 

Министерство за информатичко општество и администрација

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form

» Стратегија за отворени податоци 2018-2020

» Национална стратегија за сајбер безбедност на Република Северна Македонија 2018 - 2022

» Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022 година (лектура во тек)

» Акциски план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Нацрт Годишен извештај за спроведување на акцискиот план на стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2021 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2020 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2019 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2018 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2017 година

» Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 2016 година

» Водич за давање повратна информација до јавноста за резултатите од процесите на подготовка на закони